Ανδρική Χορωδία Λαυρίου 2015

Ανδρική Χορωδία Λαυρίου 2015

Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας 2015

Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας 2015

Σχολή Χορού Ιρένε Γκούβερη

Σχολή Χορού Ιρένε Γκούβερη

2019 Σχολή Χορού Ιρένε Γκούβερη PETER PAN

2019 Σχολή Χορού Ιρένε Γκούβερη PETER PAN

Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας 2023

Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας 2023